Nyheter

Nödlägesövning 10 april 2018
April 10th 2018

Tisdagen den 10 april kl 09:34 kommer vi tilsammans med Räddningstjänsten att öva på vår nödlägesplan.

En övning görs varje år. Företagets interna tyfonlarm kommer att aktiveras ca 09.30. Övningen beräknas pågå i en timme. Därefter ljuder tyfonen en lång signal som betyder att faran (i detta fall övningen) är över.

Ett scenario har planerats som bara är känt av några få personer - allt för att det ska bli så realistiskt som möjligt. Efteråt sker en utvärdering tillsammans med Räddningstjänsten.


Vi försöker nå ut med budskapet om övningen genom olika kanaler, då vi vet att många kan bli oroade över larmet som ofta hörs en bra bit utanför området.

 Back to press release list