Nyheter

Årlig övning tillsammans med Räddningstjänsten tisdag 23 maj
May 22nd 2017

Tisdagen den 23 maj kommer INOVYN i Stenungsund att tillsammans med Räddningstjänsten öva INOVYNs nödlägesplan.

En övning görs varje år. Företagets interna tyfonlarm kommer att aktiveras ca 09.30. Övningen beräknas pågå i 1-2 timmar. Därefter ljuder tyfonen en lång signal som betyder att faran (i detta fall övningen) är över.

Ett scenario har planerats som bara är känt av några få personer - allt för att det ska bli så realistiskt som möjligt. Efteråt sker en utvärdering tillsammans med Räddningstjänsten.


Vi försöker nå ut med budskapet om övningen genom olika kanaler, då vi vet att många kan bli oroade över larmet som ofta hörs en bra bit utanför området.

Vid frågor, kontakta informationsansvarig:

Ingela Frössling
0303 87 744
0705 187 629Back to press release list