Nyheter

Ny klorfabrik växer fram
May 17th 2017

Det byggs för fullt på den nya klorfabriken som är placerad bakom den befintliga cellsalsbyggnaden sett ifrån havssidan.


Det byggs för fullt på den nya klorfabriken. På bilden byggs den enhet ihop som ska indunsta natronluten. Platsen för den nya klorfabriken är öster om den befintliga. Med den nya fabriken övergår vi till modern mebranteknologi som kräver mindre energi. Det blir en energivinst motsvarande ett års uppvärmning av 4000 villor.

Parallellt med uppförandet av det nya pågår utbildning och mycket annat för att vara redo när fabriken ska tas i drift.

 


 

 Back to press release list