Introduktion


INOVYN Sverige AB har sin verksamhet i Stenungsund och har cirka 300 anställda. INOVYN Sverige AB blev INOVYN i samband med att man ingick i ett Joint Venture mellan INEOS och Solvay den 1 juli 2015. Sedan juli 2016 äger INEOS 100% av företaget. INOVYN är ett ledande kemiföretag med 4 300 anställda, 17 produktionsanläggningar i Europa och en omsättning på 3,5 miljarder Euro. INOVYN är störst i Europa när det gäller PVC som går till vanliga applikationer (General Purpose) och även störst när det gäller natronlut.

I Stenungsund produceras natronlut, PVC och saltsyra. Under 2017 byggs en ny klorfabrik istället för den nuvarande som använder kvicksilverteknologi.

Vår anläggning består av tre produktionssteg. Först tillverkas klor och natronlut av koksalt och elenergi, därefter vinylklorid av klor och eten och slutligen PVC (polyvinylklorid) av vinylkloriden.

PVC (polyvinylklorid) är ett unikt material. Egenskaperna kan skifta från mjukt och flexibelt till styvt och starkt. PVC är den plast som har flest användningssområden. Den används bland annat till rör, kablar, golv, profiler och andra byggprodukter. Många människoliv har räddats tack vare PVC:s idealiska egenskaper för blodpåsar och dialysslangar.

Den natronlut som bildas vid klortillverkningen används av våra kunder vid tillverkning av pappersmassa för att frilägga fibrerna under massakokningen. Natronlut används också vid tillverkning av miljövänliga färg- och lacksystem. Ett annnat användningsområde är framställning av aluminium.

Produktionen är kontinuerlig med planerade underhållstopp. De flesta medarbetarna arbetar inom produktionen. Många har arbetat här länge och vi ser ett växande behov de närmaste tio åren av nya medarbetare. Vi har därför ett samarbete med skolorna i regionen och med Molekylverkstan, för att visa upp vår verksamhet och intressanta yrken.

Vi hoppas att du finner svar på några av dina frågor på vår hemsida. Du är välkommen att kontakta oss för ytterligare information.


 Mikael Rogestedt
 VD